Результат проверки решений участника

ID21
УчастникВладислав Исенбаев

Задача A. "Нет, только не строки!!!"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK8   0 из 0
2OK10   5 из 5
3OK6   5 из 5
4OK4   5 из 5
5OK26   5 из 5
6OK0   5 из 5
7OK96   5 из 5
8OK14   5 из 5
9OK44   5 из 5
10OK26   5 из 5
11OK10   5 из 5
12OK46   5 из 5
13OK84   5 из 5
14OK138   5 из 5
15OK118   5 из 5
16OK132   5 из 5
17OK68   5 из 5
18OK90   5 из 5
19OK96   5 из 5
20OK328   5 из 5
21OK1200   5 из 5

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Шифр"

Тесты 1-29
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   0 из 0
3OK* ok *   0 из 0
4OK* ok *   0 из 0
5OK* ok *   4 из 4
6OK* ok *   4 из 4
7OK* ok *   4 из 4
8OK* ok *   4 из 4
9WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 6). Написано :"aaaa[aaa[aa[bbbb[bb[bbb[cc[cccd]d]d]dd]e]]e]" В эталоне :"aaaa[[aa[aaabbbb[bb[bbb[cc[cccd]d]d]dd]e]]e]"   0 из 4
10OK* ok *   4 из 4
11OK* ok *   4 из 4
12WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 141). Написано :"aaaaaaaaabbcccd[dd[deeee]e[ef]ff]f[fg]gg[g[gh]iii]jjjkk[[[k[[kkk[[[[llm][mmmmnnnnn]o]ooop][pqqqq]][qrr[r[r[rs]s[sssst]]t]]ttuuu[uvw]]w]x]yyyzz]zz]" В эталоне :"aaaaaaaaabbcccd[dd[deeee]e[ef]ff]f[fg]gg[g[gh]iii]jjjkk[[[k[[kkk[[[[llm][mmmmnnnnn]o]ooop][pqqqq]][qrr[r[r[rs]s[sssst]]t]]ttuuu[uvw]]w]x]yyy]zz]zz"   0 из 4
13WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 302). Написано :"a[aaaa[[a[aaa[aaab]bb]bbb]ccc]ccccccccccd]dddddd[d[dddd[de]eeeeeeeeeeeeeeeff]fffffff]ff[ffggggggg]gghhhhh[h[hh[hhhhiiiiiiiii]ii]i]iiiiiijjjj[j[k[kkkk[kl]l]l]ll]l[lllllm]mmmmmmmmmmmm[mmmmm[mmmn]nn]nnnnnnnnnnn[[n[[n[[n[[o[oo[ooooooo[op]ppp][pp[pppppp[ppppppqqqq]q][qq[q[[qrrr]sssss]sssssssttt]t]]tttt]ttuuu]u]]uuuuuuuv]]vvvvvvvvv]]w]wwwwwwww[w[wxxxxxxxx]xxyyyyyyyyyyzz]zzzzzzzzzzz" В эталоне :"a[aaaa[[a[aaa[aaab]bb]bbb]ccc]ccccccccccd]dddddd[d[dddd[de]eeeeeeeeeeeeeeeff]fffffff]ff[ffggggggg]gghhhhh[h[hh[hhhhiiiiiiiii]ii]i]iiiiiijjjj[j[k[kkkk[kl]l]l]ll]l[lllllm]mmmmmmmmmmmm[mmmmm[mmmn]nn]nnnnnnnnnnn[[n[[n[[n[[o[oo[ooooooo[op]ppp][pp[pppppp[ppppppqqqq]q][qq[q[[qrrr]sssss]sssssssttt]t]]tttt]tt]u]uuu]uuuuuuuv]]vvvvvvvvv]]w]wwwwwwww[w[wxxxxxxxx]xxyyyyyyyyyyzz]zzzzzzzzzzz"   0 из 4
14OK* ok *   4 из 4
15OK* ok *   4 из 4
16OK* ok *   4 из 4
17WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 1). Написано :"aaaaaaaaaaa[aaa[[aab][bbbbbbb[bbbbc]c[ccccc[c[cd]dd]dddd]]]]ddd[dee]eeeeffff[fffffffff[[[f[f[gggg[g[g[g[g[ghhhh]hhhh]h]h[h[hi]i]iiiiiiiii][iiiij]j]jj]]jjjjjjjj]jk]kkk[kkkkkkkkklll]]]llllllllll[l[[lmmmmmm][mmmmm[mm[mnnn]nnnnnn][nooo]]o]]ooo[ooo[[ooppppp]ppppppppq]q]qqqqqq[qqqr]rrrrrrrssss[ssssssttttt[tttttuuu]uuuuu][uuu[uuuuuu[v[v[vvv[v[vvv[vw]w]w]ww]www][wx]xxxx[x[xy]y]yyyyyyyyy]yyy]y]yyzzzzzz" В эталоне :"[aaa[aaaaaaaaaaa[aab][bbbbbbb[bbbbc]c[ccccc[c[cd]dd]dddd]]]]ddd[dee]eeee[fffffffff[ffff[[[f[fgggg[g[g[g[g[ghhhh]hhhh]h]h[h[hi]i]iiiiiiiii][iiiij]j]jj]]jjjjjjjj]jk]kkk[kkkkkkkkklll]]][l[llllllllll[lmmmmmm][mmmmm[mm[mnnn]nnnnnn][nooo]]o]]ooo[ooo[[ooppppp]ppppppppq]q]qqqqqq[qqqr]rrrrrrrssss[ssssssttttt[tttttuuu]uuuuu][uuu[uuuuuu[v[v[vvv[v[vvv[vw]w]w]ww]www][wx]xxxx[x[xy]y]yyyyyyyyy]yyy]y]yyzzzzzz"   0 из 4
18OK* ok *   4 из 4
19OK* ok *   4 из 4
20OK* ok *   4 из 4
21OK* ok *   4 из 4
22OK* ok *   4 из 4
23OK* ok *   4 из 4
24OK* ok *   4 из 4
25OK* ok *   4 из 4
26OK* ok *   4 из 4
27OK* ok *   4 из 4
28OK* ok *   4 из 4
29OK* ok *   4 из 4

Баллы: 84 из 100


Задача C. "Подстрока"

Тесты 1-22
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   0 из 0
3WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.000000   0 из 5
4OK* ok *   5 из 5
5OK* ok *   5 из 5
6TL   0 из 5
7OK* ok *   5 из 5
8OK* ok *   5 из 5
9OK* ok *   5 из 5
10OK* ok *   5 из 5
11OK* ok *   5 из 5
12WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.750000   0 из 5
13WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.000000   0 из 5
14WA* Неверный ответ * Required: 3.941406, got: 4.036133   0 из 5
15OK* ok *   5 из 5
16WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.500000   0 из 5
17OK* ok *   5 из 5
18OK* ok *   5 из 5
19OK* ok *   5 из 5
20WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.999023   0 из 5
21OK* ok *   5 из 5
22WA* Неверный ответ * Required: 0.000000, got: 1.996094   0 из 5

Баллы: 60 из 100