Результат проверки решений участника

ID09
УчастникАндрей Колосов

Задача A. "Нет, только не строки!!!"

Тесты


Задача B. "Шифр"

Тесты 1-29
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   0 из 0
3OK* ok *   0 из 0
4OK* ok *   0 из 0
5OK* ok *   4 из 4
6OK* ok *   4 из 4
7OK* ok *   4 из 4
8OK* ok *   4 из 4
9WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 6). Написано :"aaaa[aaa[aa[bbbb[bb[bbb[cc[cccd]d]d]dd]e]]e]" В эталоне :"aaaa[[aa[aaabbbb[bb[bbb[cc[cccd]d]d]dd]e]]e]"   0 из 4
10OK* ok *   4 из 4
11OK* ok *   4 из 4
12OK* ok *   4 из 4
13OK* ok *   4 из 4
14OK* ok *   4 из 4
15OK* ok *   4 из 4
16OK* ok *   4 из 4
17WA* Неверный ответ * Несовпадение в позиции (1, 73). Написано :"[aaa[aaaaaaaaaaa[aab][bbbbbbb[bbbbc]c[ccccc[c[cd]dd]dddd]]]]ddd[dee]eeeeffff[fffffffff[[[[f[fgggg[g[g[g[g[ghhhh]hhhh]h]h[h[hi]i]iiiiiiiii][iiiij]j]jj]]jjjjjjjj]jk]kkk[kkkkkkkkklll]]]llllllllll[l[[lmmmmmm][mmmmm[mm[mnnn]nnnnnn][nooo]]o]]ooo[ooo[[ooppppp]ppppppppq]q]qqqqqq[qqqr]rrrrrrrssss[ssssssttttt[tttttuuu]uuuuu][uuu[uuuuuu[v[v[vvv[v[vvv[vw]w]w]ww]www][wx]xxxx[x[xy]y]yyyyyyyyy]yyy]y]yyzzzzzz" В эталоне :"[aaa[aaaaaaaaaaa[aab][bbbbbbb[bbbbc]c[ccccc[c[cd]dd]dddd]]]]ddd[dee]eeee[fffffffff[ffff[[[f[fgggg[g[g[g[g[ghhhh]hhhh]h]h[h[hi]i]iiiiiiiii][iiiij]j]jj]]jjjjjjjj]jk]kkk[kkkkkkkkklll]]][l[llllllllll[lmmmmmm][mmmmm[mm[mnnn]nnnnnn][nooo]]o]]ooo[ooo[[ooppppp]ppppppppq]q]qqqqqq[qqqr]rrrrrrrssss[ssssssttttt[tttttuuu]uuuuu][uuu[uuuuuu[v[v[vvv[v[vvv[vw]w]w]ww]www][wx]xxxx[x[xy]y]yyyyyyyyy]yyy]y]yyzzzzzz"   0 из 4
18OK* ok *   4 из 4
19OK* ok *   4 из 4
20OK* ok *   4 из 4
21OK* ok *   4 из 4
22OK* ok *   4 из 4
23OK* ok *   4 из 4
24OK* ok *   4 из 4
25OK* ok *   4 из 4
26OK* ok *   4 из 4
27OK* ok *   4 из 4
28OK* ok *   4 из 4
29OK* ok *   4 из 4

Баллы: 92 из 100


Задача C. "Подстрока"

Тесты