Train R3: Затишье перед бурей, Wednesday, March 12, 2008

Started at: 12.03.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 12.03.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:28:11, team 83 - SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin, problem F
Last submission: 4:59:59, team 55 - *TavrNU: Victor Barinov, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
55*TavrNU: Victor Barinov+
4:06
+
1:26
+
1:49
+
1:03
+3
0:56
+
0:23
+
0:14
+1
2:12
88131
96*SPb SU MEN: Lushnikov[, Malchevskiy, Titov]+
4:26
+2
1:54
+
2:32
+2
1:30
+2
2:58
+
1:01
+
0:43
+
2:11
.811582
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov+
4:21
+
2:46
+3
1:29
+1
3:31
+
3:00
+
1:47
+2
2:28
+
2:30
.814353
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov.+2
0:48
+
1:06
+
0:59
+1
1:47
+1
1:34
+2
0:34
+
2:10
76614
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin...+1
2:59
+
0:27
+1
4:28
+4
2:03
+
0:13
+
3:29
.69425
66SPb SU 13: Kosarev, Udalov..+5
3:31
+
1:26
+
1:00
.+1
1:18
+1
0:43
+4
4:09
.69496
85SPb SU 18: Mokaev[, Vasilev], Zakrevsky.....+
3:00
..11807
73*SPb SU 19: Igoshev[, Vasilev, Zakrevsky]........008
 Submits47141391218121114114  
 Accepted3 5665676 44  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh