VIII SPb SU Championship, Sunday, April 25, 2004

Started at: 25.04.2004 12:30:40 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 25.04.2004 17:30:40 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:36, team 11 - Vyahhi, Smirnov, Ferens-Sorotsky, problem A
Last submission: 4:59:46, team 14 - Nikolay Chashnikov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
07Bankevich, Valtman, Leonov..+
4:24
.+3
2:54
.+
0:15
+
1:07
+
0:32
56141
11Vyahhi, Smirnov, Ferens-Sorotsky+2
4:54
....+
0:35
+3
4:42
+
1:58
+1
1:10
59212
12Antipov, Volkov, Solodukha+
3:30
....+1
0:29
.+
2:05
+
0:55
44393
09Kudinov, Posov, Myasnikov..+1
2:22
...+1
0:33
.+2
3:01
+
0:53
44904
14Nikolay Chashnikov.+
3:42
...+
0:33
.+1
2:58
+
0:57
45115
05Kazmenko, Medvedev, Fironov..+5
4:05
..+
0:19
.+
1:39
+1
0:34
45186
08Alyutov, Gravin, Filippov..+2
4:30
...+
0:31
.+
1:48
+1
0:58
45287
10Stolbov, Vasilev, Kavalenkov+1
1:45
.....+
3:05
+
4:28
+
4:09
48288
15Zinchenko, Podkolzin, Shpynov.....+
0:58
.+
2:17
+1
0:42
32589
02Veniaminov, Kasatkin, Kachkovsky.....+1
0:38
.+3
2:13
+1
1:06
333810
03Volfson, Plotnikov, Ushakov......+1
1:06
.+
4:18
+
0:28
337311
06Ivanov, Petrenko, Senkov......+
0:38
.+1
3:13
+2
1:29
338112
13Absalyamov, Dubchuk, Chemodanov......+1
0:29
.+2
1:21
217013
16Kazakova, Krasilschikov, Chernyatchik.......+
1:43
110314
01Bobkova, Zhigun, Simonova..........0015
04Anton Baskov..........0015
 Submits17 1368 20182623131  
 Accepted3 411 131121449  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh