Урозеро, день 4 (div2): Northern Subregional Contest ACM ICPC 2015-2016, NEERC

Started at: 21.10.2019 09:30:00 MSK
Duration: 2083.08:00
Will finish at: 04.07.2025 17:30:00 MSK
State: RUNNING 804/3000000
Last success: 12:57:47, team 1912ur - SPb SU: Щукин, problem H
Last submission: 13:24:04, team 1909ur - SPb SU: Глушень, Голдов, problem F
Last updated: 21.10.2019 23:00:01

IDTeam A B C D E F G H I J K L =TimeRank
1905urSPb SU: Чванов, Суслов, Оглоблин+1
0:05
+2
0:38
+
3:46
+
1:44
+
2:27
.+
1:22
.+2
2:11
.+
0:50
88861
1901urSPb SU: Кравченко, Саакян, Мишура+
0:05
+
0:28
.+2
1:18
.+2
3:26
+
0:58
+1
2:53
.+
2:07
77782
1903urSPb SU: Туркин+1
0:10
+
0:37
.+
1:09
+
1:53
..+
1:23
.+2
4:47
.+
2:30
78113
1902urSPb SU: Гаврилов, Садыков, Ибатов+
0:06
+
0:34
+
3:13
+3
2:02
.+2
5:51
.+2
1:36
.+1
0:11
79754
1906urSPb SU: Дусмухамбетов, Ефимов+
0:08
+
0:58
+
6:35
.+3
3:19
..+3
5:50
...+
3:49
613635
1909urSPb SU: Глушень, Голдов+
0:11
+2
0:46
.+
0:29
.+
2:11
...+
3:14
54536
1904urSPb SU: Подчищайлов, Менчик+4
1:21
+1
2:00
+
4:58
+7
4:19
......+
4:03
512437
1912urSPb SU: Щукин+
12:18
......+
12:57
....215168
 Submits1412412257912211 8116  
 Accepted87346 17 4 747  
   
 Frozen            0  

List of all contests

Auto-refresh