You are Key Zed, Freeday, November 28, 2014

Started at: 28.11.2014 09:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 28.11.2014 14:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:52, team 01 - SPb SU to be named later (Avdyukhin, Malinovsky, Savchenkov), problem I
Last submission: 4:59:55, team 08 - SPb AU Nibbler (Akimov, Karpov, Sluzhaev), problem I
Last updated: 28.11.2014 15:14:58

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
06SPb SU Trawa (Andreev, Pyshkin, Sokolov)+
2:39
..+
4:28
+2
1:46
+3
1:17
+
3:43
+
1:16
+1
0:48
+
1:23
811631
01SPb SU to be named later (Avdyukhin, Malinovsky, Savchenkov)...+4
3:33
+
1:09
.+2
3:10
+1
4:41
+16
4:59
+
1:55
+3
1:48
717972
07SPb SU is a ball (Gordeev, Sayfutdinov, Simonov)..+3
1:58
+
1:20
.+
0:31
.+1
3:27
+2
2:17
+
0:49
67443
08SPb AU Nibbler (Akimov, Karpov, Sluzhaev)+
4:35
..+2
3:19
+
0:57
.+1
0:39
+
1:26
+
0:51
67714
03SPb SU 37 (Kuzmina, Voronetskii)+2
4:40
..+3
0:53
.+1
1:44
..+
2:03
+3
1:25
58275
09SPb AU Frozen Heart (Podguzov, Smirnov, Stepanov)...+
1:44
.+3
0:55
.+
2:19
+3
1:07
44866
05PetrSU the one (Ermishin, Krasnov, Starkov)...+2
0:48
+2
1:57
.+2
2:29
...34367
04PetrSU ^_^ (Golovachuk, Kukushkin, Shapovalov)..+
0:59
.+1
2:11
...22118
02PetrSU Apelsin (Alkin, Ermolin, Komiev)........009
 Submits6783619123627925167  
 Accepted3  58 8236641  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh