Казахстанские сборы 2012. Второй общий контест (суббота, 24 марта 2012) - CERC 2011

Started at: 24.03.2012 09:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 24.03.2012 14:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 5:00:00, team kz_12_03 - Team 03 (Almakhan Azizkhan), problem B
Last updated: 27.03.2012 18:12:49

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
kz_12_01Team 01 (Granovskiy, Kunyavskiy, Egorov).+1
4:08
+
1:58
+
0:58
+
1:21
+2
3:24
..+
0:37
+
0:18
78271
kz_12_03Team 03 (Almakhan Azizkhan).+
5:00
+4
4:22
+
1:05
+
4:07
...+
2:32
+
0:32
611392
kz_12_11Team 11 : IITU 01 (Kovalenko Pavel, Bolshakov Alexandr, Seitkozhaev Nurlan)..+
1:05
+
0:32
+
3:09
...+1
4:26
+
0:36
56093
kz_12_02Team 02 (Zhunusova Zhazira, Kim Vyacheslav, Khamitbekov Madi)..+1
1:43
+
0:44
.+1
2:46
..+1
3:21
+1
0:23
56204
kz_12_14Team 14 (Akhmetzhanov Askhat, Satybaldiev Yernaz, Maksotov Aslan)..+
2:08
+
0:53
.+
4:18
..+
3:09
+
0:41
56705
kz_12_13Team 13 (Kutybaev Mansur)..+1
1:39
+
0:54
+5
3:30
...+1
4:40
+
0:27
58126
kz_12_04Team 04 (Aitbayev Madiyar, Almakhan Azizkhan)..+
2:32
+
1:10
....+
0:58
+
0:28
43107
kz_12_10Team 10 (Akhmadiyev Kumar, Mikhalko Farhat)..+
2:25
+
1:24
...+7
4:00
+
0:51
46618
kz_12_18Team 18 (Sariyev Aman).+3
1:50
+
0:59
.....+
0:45
32759
kz_12_21Team 21 (Mussayev Temirulan, Tishin Anton, Attaphanov Ashat).+
3:02
+1
1:03
....+
0:41
330810
kz_12_05Team 05 (Makhambetov Bauyrzhan, Protsenko Nikolay)...+
1:45
....+1
3:32
+
0:48
338711
kz_12_12Team 12 (Stamkulov Sattar, Mukai Yersin, Mukhamejanov Azamat)..+5
3:27
+
1:58
....+9
2:12
373712
kz_12_09Team 09 (Utemuratov Pernekhan, Sultanov Yeskendir, Duisenbayev Azamat)...+
1:31
.....+
0:44
213613
kz_12_00Sergey Kopeliovich.......+
0:00
.1014
 Submits15251499  2423110  
 Accepted 2111343  101356  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh