Warsaw U Contest, VIII Open Cup Onsite, Saturday, February 5, 2011

Started at: 05.02.2011 09:30:00 MSK
Duration: 5:45
Will finish at: 05.02.2011 15:15:00 MSK
State: OVER (FROZEN)
Last success: 3:47:10, team 12 - SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov), problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:42

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
48Kulikov, Mavrin, Mitrichev+2
3:12
+2
3:05
.+4
3:22
+
1:07
+
1:30
+
0:13
..+2
2:11
710821
24Nizhny Novgorod SU (Epifanov, Shmelev, Vadimov)+
1:18
..+
0:55
+
1:56
+
2:35
+
0:34
...+
3:18
66392
49Popelyshev, Zhukov+
1:40
..+
0:35
+3
2:30
+
1:55
+
0:18
...+
2:58
66593
28Kopeliovich, Korotkevich+2
1:28
..+
0:57
+1
2:46
+1
1:51
+
0:14
..+5
2:59
67974
05Moscow SU: Unpredictable (Astakhov, Kornakov, Kumok)+
2:29
.+2
1:13
+2
2:44
+
1:39
+
0:21
..+
3:43
68125
33Donetsk NU: United (Kuskov, Lomonos, Lunyov)+1
3:13
..+1
1:05
+
1:17
+
2:11
+
0:35
...55436
16Saratov SU 2 (Ivanov, Kuznetsov, Rakhov)+
1:51
..+
0:46
+3
2:33
+3
3:01
+
0:34
....56477
10SPbSU ITMO 2 (Kapun, Kever, Nigmatullin).+1
3:12
.+
1:45
.+
3:37
+
0:31
.+
2:49
..57378
06Moscow SU: ST (Fedorov, Kaluzhin, Rogulenko)+
2:47
+1
1:12
+
2:11
+
0:14
....44059
12SPbSU: DrinkLess (Fondaratov, Levin, Smirnov)...+1
1:15
+4
3:47
+
1:41
+
0:32
....453610
 Submits13621923141011612107  
 Accepted82 1081010 1 554  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh