Командная тренировка 6, понедельник, 4 октября 2010

Started at: 04.10.2010 15:41:45 MSK
Duration: 69.19:00
Will finish at: 13.12.2010 10:41:45 MSK
State: RUNNING 7155/100500
Last success: 4.08:19:50, team 706 - SPb SU: Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
30SPb SU: Levin, Fondaratov, Smirnov.+3
4:06
+
1:38
+
4:29
+2
2:12
+
2:21
+
2:44
+
0:24
711761
10501SPb SU: Belous[, Nenashev], Sokolov..+
3:54
.+1
3:08
+2
4:22
+10
2:18
+2
1:36
512212
275SPb Sch: Mukoseeva, Pyshkin, Suvorov+2
1.22:03
.+3
1.23:16
+
1.23:32
+
2.18:19
+
0:46
5125783
10511SPb SU: Medyanikov, Pologova, Sviderskiy.+
0:53
.+1
1:49
+
4:33
.+
0:22
44794
10505SPb SU: Myasnikov, Samofalov, Timofeev..+
3:56
.+2
2:30
+1
3:22
+3
0:53
47625
10510SPb SU: Avdyukhin, Karpov, Malkovskiy...+2
6:17
+
4:04
+5
3:28
+
0:33
410036
274Игорь Пышкин (СПб)..+
7:11
.+1
18:42
+1
1.03:07
.+
7:33
436757
706SPb SU: Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko..+
1:24
.+
2:20
.+
4.08:19
+2
0:51
465758
272SPb Sch: Egorov, Granovsky, Koroteev.+1
3:17
..+
0:53
22719
276Дмитрий Егоров (СПб).....+5
17:39
+
6:48
.2156710
10503SPb SU: Demidov, Fedotovsky, Stafichuk.+7
1.04:26
...+6
1:20
2204611
10508SPb SU: Sukoncev, Gudkov, ?.......+3
1:32
115212
10512SPb SU: Alexeyev, Cherednik, Davljatov.......+3
1:46
116613
742Мария Рябова (Казань).......0014
10504SPb SU: Belousova, Rogal', Shuvalov.......0014
10550* Salavat Sch: Absalyamova, Korchazhnikov, Pavlova.......0014
 Submits71919122174049174  
 Accepted 1918861245  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh