Шестнадцатая командная тренировка (NCPC 2009), суббота, 7 ноября 2009

Started at: 07.11.2009 13:40:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.11.2009 18:40:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:25:03, team 704 - Artyushov, [Grigoriev], [Malkovskiy], problem I
Last submission: 4:59:28, team 98 - SPb SU 2: Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
98SPb SU 2: Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky+
0:07
+
0:43
+4
2:55
+
2:08
.+3
2:15
+
1:12
.67021
120Boykiy, Gladysheva, Fondaratov+
0:34
+
0:44
.+
1:57
+1
2:34
.+2
4:00
.+1
1:46
.67782
90SPb SU 4: Merabishvili, Samoylov, Udalov+
0:07
+
0:35
+3
2:19
..+1
2:10
.+
0:21
.54153
701Karpov, [Nenashev], Sokolov+
0:07
+
0:34
+
2:38
+3
3:56
..+
1:22
.55794
244Belous, Granovskiy, Mukoseeva+
0:16
+
0:47
.+4
3:07
.+
3:56
.+
2:04
.56925
721Ashihmin, [Nazarov], Peunova+
0:15
+
1:17
.+1
3:46
....+
2:17
.44756
716Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov+1
1:02
+
1:27
.....+
2:46
.33367
703Dudin, Kladov, Sosa+
0:37
+
1:39
.+3
3:55
.....34328
704Artyushov, [Grigoriev], [Malkovskiy]+
1:05
+1
3:10
......+
4:25
.35419
706Cherkashin, Trosinenko+
0:22
........12210
714Cherednik, [Efremov], Pyatygin+1
0:14
......13411
510Игорь Демидов (121)+
1:20
.........18012
237Татьяна Шурпяк (2715 ИТМО)+
1:25
.........18513
194Ольга Бурсиан+
1:34
........19414
 Submits161772414 11179 115  
 Accepted149172 4 8 45  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh