Тринадцатая командная тренировка (SPb Team 2005), суббота, 24 октября 2009

Started at: 24.10.2009 13:50:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 24.10.2009 18:50:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:29, team 716 - Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov, problem I
Last submission: 4:59:58, team 706 - Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko + Karpov, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: [Davydov,] Kopeliovich [, Petrov]+1
1:54
+
1:58
+
1:41
+1
1:20
+2
2:14
+
3:33
+
2:59
+1
2:35
+2
2:52
914101
98Serebryakov, Vorobyov, Zemlyansky+
0:34
+
2:00
+
0:43
+
0:17
+1
1:19
+
1:42
+3
3:32
+1
1:00
87712
90Merabishvili[, Samoylov], Udalov+2
2:07
+3
2:37
+
1:00
+
0:41
+
0:54
+
3:06
+4
4:23
+1
2:50
812613
706Cherkashin[, Smirnov], Trosinenko + Karpov+4
3:28
+
3:49
+
2:08
+
0:37
.+1
2:46
+
4:22
+
1:24
.712174
721Ashihmin[, Nazarov ], Peunova+6
3:16
.+
0:35
+1
1:23
..+
4:19
.+1
2:35
.58905
704Artyushov, Grigoriev[, Malkovskiy].+2
1:15
+
0:54
.+1
2:50
..+1
2:03
.45046
713[Myasnikov], Porozov, [Timofeev]+2
2:14
+
1:37
+2
2:43
....+1
2:44
.46617
714Cherednik, Efremov, Pyatygin..+2
0:53
+
1:37
...+1
3:08
.34008
709Lashevich, Demidov, Stafichuk..+
2:31
+3
1:38
.+4
4:26
..36569
716Dmitriev[, Grigorieva], Sitnikov+7
4:19
..+
0:43
....+1
4:54
.375710
503* Николай Карпов (111)..+3
1:34
+
1:19
.....223311
237Татьяна Шурпяк (2715 ИТМО)..+
4:19
+
1:27
......234612
 Submits29181819416520189156  
 Accepted741112 6539158  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh