Тренировка T2: северная, среда, 13 мая 2009

Started at: 13.05.2009 15:55:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 13.05.2009 20:55:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:48, team 46 - Ginzburg, Kazmenko, problem K
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
46Ginzburg, Kazmenko+
0:16
+
1:18
+
0:45
+2
2:46
+
0:26
.+
1:04
.+
0:37
+
2:22
+
4:50
99071
164Avdyukhin, Smirnov, Zemlyanskiy+
0:07
+1
0:44
+1
1:11
+3
3:46
+
0:19
.+
0:23
+
1:34
+
1:22
.86692
120Fondaratov, Geravker, Pyshkin+
0:06
+
1:30
+
0:38
+2
3:27
+1
0:45
.+
0:53
.+
2:16
+6
2:06
.88853
90Knop, Samoylov, Vorobyov+
0:14
+1
2:58
+
1:02
+2
3:43
+
0:29
.+
0:25
.+
1:59
+
3:31
.89244
156Alpeev, Serebryakov, Udalov+
0:26
+
2:56
+1
2:14
+1
1:38
+1
0:30
.+
0:13
.+
3:27
+
3:06
89345
14[Boykiy], Gladkikh, Merabishvili+
0:20
+
1:36
+12
4:30
+6
4:56
+
0:05
.+
0:30
.+
0:43
+7
4:13
.815166
116Gladysheva, Malkovskiy, [Sitnikov]+1
0:46
+1
4:23
+
2:22
.+1
1:01
.+
0:33
..+
3:08
.67957
283Олег Давыдов (212)+1
3:20
..+1
3:12
.......24338
140Михаил Белоус (школа 30)+11
4:22
..........14829
 Submits2210212410 776203130  
 Accepted97777 7 67158  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh