Тренировка T1: динамичная, среда, 6 мая 2009

Started at: 06.05.2009 15:55:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 06.05.2009 20:55:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:05:11, team 138 - Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy, problem A
Last submission: 4:59:10, team 138 - Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:41

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
197Levin, Udalov, Vorobyov+
0:08
+
0:24
+
2:40
+
0:13
+1
1:50
+
1:07
+
0:15
.+1
1:45
+
2:22
96891
164Antipov, Merabishvili, Smirnov+
0:19
+
0:28
+1
3:51
+
0:15
+2
2:30
+
1:12
+
0:06
.+
2:13
+
1:26
98052
98Gladkikh, Samoylov, Zemlyansky+
0:53
+2
2:04
+3
3:30
+
0:23
+
2:58
+
2:19
+1
0:20
+1
4:01
.+
1:16
912073
126Fondaratov, Knop, *Pyshkin+3
1:02
+
1:24
.+
0:17
+
1:51
+
0:23
.+3
2:52
.+2
4:03
78744
138Alpeev, Avdyukhin, Malkovskiy+1
4:05
+
1:17
+
3:12
+
2:53
+
0:14
.+
2:06
.+
3:48
710785
162Bursian, *Serebryakov, *Sitnikov+1
3:53
..+
1:54
..+
1:42
....34716
 Submits11710685711016788  
 Accepted6536356 5 544  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh