Тренировка 08S6: Not Easy, Extremely Required Contest II (NEERC 2003), суббота, 22 ноября 2008

Started at: 22.11.2008 14:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 22.11.2008 19:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:48:34, team 01 - Глеб Леонов (асп.), problem H
Last submission: 4:59:59, team 98 - SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky, problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
98SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky+3
2:06
.+
4:00
.+1
1:24
+
4:18
+2
3:18
.+
2:11
+1
2:40
713411
78*Антон Банкевич (511)+2
0:38
.+1
4:23
.+
2:16
.+1
2:58
.+1
3:42
+5
1:58
611572
65SPb SU: Malchevskiy, Udalov, Zakrevsky+
0:18
.+
1:52
..+1
1:09
+
4:29
.+7
3:25
.58353
14Максим Гладких (341)+1
1:18
....+2
2:00
.+1
0:47
.+2
3:01
.45484
56SPb SU BFS: Boykiy[, Fondaratov], Serebryakov+
2:04
....+1
2:24
.+
3:12
.+
3:36
.46975
01Глеб Леонов (асп.)+1
1:12
....+2
1:38
.+2
4:48
.+2
4:08
.48486
86PetrSU Quad-FX: Basunkov, Fedulin, Filippov+3
0:57
.+
2:39
..+
1:42
....33797
52SPb SU: Geravker, Knop, Larinskiy+
2:03
.+
4:05
..+2
3:35
.....36248
63SPb SU: Bortnikov, Rastegaev, Zabrodina+
1:04
....+
1:59
.....21849
90SPb SU POMIdoors: Lishanskiy, Samoylov, Vorobyov+1
1:08
....+1
3:39
....232710
53*SPb SU: Ardinartsev, Nikitenko[, Votrina]+
1:25
...+3
4:48
.....243311
58SPb SU: Malkovskiy[, Naydanov, Stepanenko]....+2
2:45
.....120512
69*SPb SU: Kovalev, Marchuk, Stepanov..........0013
74SPb SU + YuMSh: Cherkashin, Kulikov, Smirnov.........0013
 Submits23 10 14322141189123  
 Accepted11 5  1225 6243  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh