Тренировка 08Q11: NEERC Northern QF 2005, суббота, 25 октября 2008

Started at: 25.10.2008 16:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 25.10.2008 21:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:52:49, team 56 - SPb SU BFS: Boykiy[, Fondaratov, ]Serebryakov, problem K
Last submission: 4:59:44, team 60 - SPb SU Worms: Alpeev[, Gladysheva], Pyshkin, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
197*SPb SU KOLOBIK: [Abishev, ]Levin, Merabishvili+1
2:45
+2
4:50
+
0:11
+1
0:40
+
1:38
+
3:39
+1
1:24
..+1
3:15
+
0:56
912821
78*SPb SU Nimvord: Bankevich[, Levin, Shmakov]+1
0:28
+
0:35
+3
3:53
+3
1:11
.+4
2:13
...+3
3:07
69702
56SPb SU BFS: Boykiy[, Fondaratov, ]Serebryakov+2
4:00
.+
0:17
+1
2:17
+1
3:54
.+2
1:41
...+11
4:51
613633
98*SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky.+
0:22
+1
1:00
+
1:56
.+
1:45
...+4
4:07
56534
65SPb SU: Malchevskiy[, Mordvinov], Udalov+
0:09
+3
2:06
+1
2:48
+
4:07
....46325
51*SPb SU: Burdun, Medyanikov, Sviderskiy.+1
0:28
+3
2:49
.+
4:27
+1
4:28
....48336
01Сергей Банкевич (асп.)..+
0:30
+
1:21
+
2:40
......32737
63SPb SU: Bortnikov, Rastegaev, Zabrodina..+
0:36
+
4:23
.+
1:59
.....34198
53SPb SU: Ardinartsev, Nikitenko[, Votrina]..+
0:50
+5
4:12
.+2
4:32
.....37159
60SPb SU Worms: Alpeev[, Gladysheva], Pyshkin.+7
2:06
+1
3:03
..+
4:31
....374110
52SPb SU: [Geravker, ]Knop, Larinskiy..+6
0:41
.+1
4:05
....242711
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev, Zakrevsky.+1
0:39
.......15912
69*SPb SU: Kovalev, Marchuk, Stepanov..+1
0:43
........16313
62SPb SU: Alexandrov, Andreev, Atamanov..+1
1:23
......110314
71SPb SU: Volkov, Mikhailov, Polyakov.+
1:44
.......110415
 Submits2673237111021  222168  
 Accepted311510558  1452  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh