Тренировка 08Q6: Darmstadt University 2006 Championships Selection, суббота, 04 октября 2008

Started at: 04.10.2008 16:30:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 04.10.2008 21:30:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:57:51, team 01 - Сергей Банкевич, problem C
Last submission: 4:59:42, team 65 - SPb SU: Malchevskiy, Udalov, problem I
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K L =TimeRank
197Алексей Левин (411)+
0:07
+
3:49
+
1:40
+2
0:24
+
0:33
+
1:07
+
2:01
+
3:23
+1
2:53
+
0:42
+
2:22
1112051
56SPb SU: [Boykiy, ]Fondaratov, Serebryakov..+
3:48
+
2:33
+
0:28
+
0:52
+3
2:07
+1
3:05
+
2:41
+
4:09
+
0:45
+1
1:53
1014452
98SPb SU F1: Kulikov, Porozov, Zemlyansky.+
1:16
.+2
4:26
+1
0:38
+
1:34
+5
4:52
+
1:01
+2
3:34
.+1
1:24
+
2:09
914793
01Сергей Банкевич..+1
4:57
+2
2:30
+1
1:09
+
1:34
+1
1:24
+
3:47
+
4:12
+
0:59
+
2:45
915024
65SPb SU: Malchevskiy, Udalov...+
4:28
+3
0:55
+
1:27
+4
3:38
+2
2:56
.+
1:09
+1
2:11
712075
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov.+
1:24
..+
2:13
+1
0:47
.+1
4:21
.+
1:54
56806
109Роман Бойкий (111).+1
1:01
..+
3:19
+1
2:11
...+
1:49
+1
4:38
58397
60SPb SU: Alpeev, Gladysheva[, Pyshkin].+2
1:46
..+
2:25
+1
4:35
..+1
3:48
.+
3:56
510728
52SPb SU: Geravker, Knop, Larinskiy...+1
2:49
+
2:17
....+2
3:38
+
4:23
48499
61SPb SU: Enin, Simonov....+1
0:51
+1
2:22
....+
1:40
.333410
63SPb SU: Bortnikov, Rastegaev, Zabrodina....+
2:27
+4
2:11
.....+3
4:17
367611
58SPb SU: Malkovskiy, Naydanov, Stepanenko..........0012
 Submits51049201922121141319148  
 Accepted 5351111456310871  
   
 Frozen            0  

List of all contests

Auto-refresh