Train R11: Oldies, Wednesday, May 14, 2008

Started at: 14.05.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 14.05.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:57:02, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem B
Last submission: 4:59:38, team 55 - * TavrNU: Victor Barinov, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov+
2:36
+1
1:21
+
3:38
+
0:54
+
1:46
+
2:13
+
0:54
78251
55* TavrNU: Victor Barinov+5
4:10
+
0:57
.+
1:20
..+1
1:43
46102
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov.+10
4:57
.+1
1:48
.+
3:20
.+
2:11
49573
01* Сергей Банкевич.+
3:51
.+4
4:00
.+
4:55
.+1
2:55
410434
156Александр Удалов..+1
1:11
...+5
3:51
24235
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]..+
2:20
....11406
72Aleev, Zakrevsky[, Pritykovskaya].......+2
4:03
12837
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev[, Zakrevsky]...+1
4:47
....13078
201Ольга Бурсиан.......009
 Submits7291173711580  
 Accepted2417 31624  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh