Train R10: Поиск и анализ, Wednesday, May 07, 2008

Started at: 07.05.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 07.05.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:48:57, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov, problem C
Last submission: 4:59:44, team 83 - SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov+
2:14
+
0:34
+
0:41
+2
2:21
+
1:57
+
0:10
+4
1:46
+
0:05
+
0:22
97341
98* SPb SU F1: [Zemlyansky, ]Kulikov[, Porozov].+2
1:32
.+3
3:35
+
2:09
+
0:16
.+
0:26
+
0:46
66262
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov..+3
4:48
..+
2:14
+
0:08
.+
0:24
+
1:59
56363
156Александр Удалов....+
1:04
+
0:05
+5
2:56
+
0:34
43804
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin.....+1
0:16
+6
2:54
+2
1:26
.34575
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev[, Zakrevsky]......+3
1:47
.+1
2:51
.23596
 Submits131367410189475  
 Accepted113 24636329  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh