Train R9: Кто быстрее?, Wednesday, April 23, 2008

Started at: 23.04.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 23.04.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:56:19, team 83 - SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin, problem P
Last submission: 4:58:25, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov], problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K L M N O P Q =TimeRank
14SPb SU Devils: Gladkikh[, Sidorov], Smirnov+
1:25
+
0:53
+
0:20
+
2:24
+3
1:19
+
1:34
+
0:25
+1
1:40
+
0:28
+
2:03
+2
3:49
+
3:31
+
0:33
+
1:48
+
0:41
+1
0:45
+
0:16
1715821
55* TavrNU: Victor Barinov+
1:59
+1
0:19
+
0:12
+1
2:17
+1
1:38
+
1:07
+
0:22
+
1:17
+
0:30
+
2:35
+2
3:58
+1
3:09
+
0:48
+
1:50
+1
0:41
+
0:56
+
0:26
1715922
101* Тимур Абишев+1
1:50
+
0:56
+
0:18
+
1:57
+2
1:15
+
1:40
+
0:13
+1
1:26
+
0:21
+1
2:10
+7
3:04
+
0:31
+2
1:04
+
0:45
+
0:50
+
0:40
1614283
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov+
3:23
+
0:26
+
0:24
+2
3:38
+6
3:06
+
0:51
+
0:31
+2
1:13
+
0:35
+1
4:11
.+1
2:54
+
2:06
+3
3:42
+
0:41
+
1:21
+
0:45
1620954
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]+
3:20
+
1:03
+
0:28
+1
2:31
+1
3:02
+
0:32
+2
2:09
+
0:37
..+1
2:48
+1
1:41
+
1:57
+
1:11
+
1:23
+1
0:56
1415645
66SPb SU 13: Kosarev, Udalov.+
1:43
+
0:37
+1
4:10
+2
3:34
+
2:22
+
0:27
+
0:51
+
0:39
+1
2:53
.+
1:19
.+
0:59
+1
1:55
+1
1:16
1314926
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov+
2:13
+2
1:55
+
0:25
+1
2:53
+1
2:04
+1
0:37
+
0:28
+2
1:07
+
0:52
....+
0:48
+
1:03
+
0:19
1210297
01* Сергей Банкевич.+
0:48
+
0:04
.+
1:01
.+
0:08
+1
1:12
+
0:12
..+1
1:44
+
0:21
.+
0:26
+1
0:31
+
0:40
114908
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin.+2
2:24
+
0:27
..+
1:45
+
0:17
+1
0:59
+
0:33
...+
2:44
+6
4:35
+
0:30
+2
4:56
+1
2:10
1115249
144* Виктор Пасиченко+
2:44
+
1:16
..+
1:05
+1
3:00
+1
1:24
...+7
1:43
.+
2:03
..797910
72Aleev, Zakrevsky[, Pritykovskaya]....+1
0:27
.+2
1:53
.....+
1:34
.+1
2:41
447711
201Ольга Бурсиан......+1
2:13
......+
4:38
243212
 Submits82016134013132116820181917141415285  
 Accepted610106881110125269611911140  
   
 Frozen                 0  

List of all contests

Auto-refresh