Train R7: Summer 2006 SPbSU Contest in Petrozavodsk, Wednesday, April 9, 2008

Started at: 09.04.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 09.04.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:17:42, team 96 - SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov, problem J
Last submission: 4:59:57, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov+5
2:14
...+5
3:50
+1
3:26
.+1
0:38
+
2:39
510101
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov......+2
2:52
+1
1:21
23132
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov.......+2
2:25
+4
4:17
25233
83SPb SU Stealth: Stepanov[, Shorohov], Kopin......+
2:58
..11784
66*SPb SU 13: [Kosarev, ]Udalov.........005
72Aleev, Zakrevsky, Pritykovskaya.........005
 Submits1092  10319852  
 Accepted1    1113310  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh