Train R6: Pacifists Training, Wednesday, April 2, 2008

Started at: 02.04.2008 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 02.04.2008 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:39, team 164 - Сидоров, Смирнов, problem C
Last submission: 4:59:29, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem I
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
01*Сергей Банкевич+1
0:20
.+1
0:46
+
1:51
.+1
1:22
+
4:36
+
0:56
+1
2:27
+
4:03
+1
3:31
912951
164Сидоров, Смирнов+
0:22
.+10
4:58
+
3:20
.+
2:07
.+
0:59
.+1
4:18
611852
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov+
0:06
.+1
1:22
+
2:33
.+1
1:57
.+
0:40
..54403
14*SPb SU Devils: Gladkikh[, Sidorov, Smirnov]+1
0:13
....+
3:29
.+
3:11
+
3:55
+
4:37
59474
55*TavrNU: Victor Barinov+
0:05
.+
1:05
.+
1:24
.+
0:27
...41835
77*Anton Novikov (MSU)+
0:15
....+1
0:53
.+
1:08
+
1:40
..42586
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov+1
0:28
.+7
4:45
..+1
1:42
.+
0:44
...46407
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov+
0:10
....+3
1:52
.+4
1:15
.+6
3:33
.46728
83SPb SU Stealth: Stepanov, Shorohov, Kopin+2
0:24
....+1
1:38
.+
0:52
..32359
85SPb SU 18: Mokaev, Vasilev[, Zakrevsky]+
0:24
....+3
2:59
.+
1:33
...335710
72Aleev, Zakrevsky+
1:32
....+1
4:30
.+1
2:46
...356811
123*Дмитрий Косарев+1
0:11
.....+1
1:21
...213212
 Submits18 264 2611812106121  
 Accepted12 44 1111233252  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh