SARC 2007, Monday, March 10, 2008

Started at: 10.03.2008 14:46:38 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 10.03.2008 19:46:38 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:23:19, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem J
Last submission: 4:59:54, team 06 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
04SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev+
1:59
+
4:16
+
2:24
+
1:14
+
0:15
+
0:53
+
1:30
+
0:18
+1
1:01
+
3:07
1010421
06SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+
0:29
+
1:19
+
1:47
+
1:24
+
0:17
+
1:32
+
0:08
+2
0:48
+3
4:23
98302
07Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky+
1:54
+
2:07
+
2:17
+1
1:05
+
0:22
+
1:50
+
0:26
+
1:15
+
2:46
98663
03Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev+1
1:02
+1
2:33
+1
3:21
+
1:45
+
0:27
+2
2:40
+
0:10
+
1:31
+
2:02
910354
01SPb SU Devilsvord: Gladkih, Levin, Smirnov+
3:46
.+
2:08
+1
2:38
+
1:01
+1
0:31
+
1:07
+
0:25
+
1:40
.88405
05Petrozavodsk SU UL: Bezdelinkov, Kramarenko, Myavrya, Urban...+
2:34
+
1:07
+
0:36
+
2:10
.43896
02Petrozavodsk FFT: Basunkov, Fedulin, Filippov.....+1
0:54
..1747
 Submits62710710159897108  
 Accepted515566576450  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh