Train R1: InterNULL Error, Wednesday, February 27, 2008

Started at: 27.02.2008 15:45:03 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 27.02.2008 20:45:03 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:56:46, team 66 - SPb SU 13: Kosarev, Udalov, problem J
Last submission: 4:59:32, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:40

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
28*SPb SU Burunduchki: Davydov[, Kopeliovich, Petrov]+6
3:43
+
2:29
+
3:28
+1
1:31
+1
1:36
+
0:25
+
1:10
+
0:55
+
3:03
+4
0:58
+2
4:31
1117141
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov+
2:40
+
1:58
+1
4:03
+
3:18
+1
1:15
+3
0:43
+
1:32
+
0:48
+
2:25
+
0:23
.1012502
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov+
2:35
+
4:19
...+
2:50
+
3:23
+
3:44
+5
0:37
.611503
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov...+
1:54
.+
2:26
+1
1:44
+2
1:30
.45154
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov.+
4:28
...+
1:07
+1
1:52
+2
0:43
.45535
66SPb SU 13: Kosarev, Udalov.....+
2:26
.+6
4:56
.25636
55*TavrNU: Victor Barinov....+
4:39
+
4:52
.....25727
73SPb SU 19: Igoshev, Vasilev, Zakrevsky......+1
3:41
.12418
83Galiaskarova, Pritykovskaya, Stepanov.........009
 Submits95331313101110373117  
 Accepted3422372547140  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh