Train S6: Low Water II, Reloaded, Sunday, December 02, 2007

Started at: 02.12.2007 11:10:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 02.12.2007 16:10:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:20, team 90 - SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov], problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
78* SPb SU Nimvord: [Bankevich, ]Levin[, Shmakov]+3
2:01
.+
2:21
.+
0:15
+2
4:14
+1
2:37
+
0:32
+
1:08
79111
98SPb SU F1: [Zemlyansky, ]Kulikov, Porozov+
3:14
.+
2:31
.+2
0:46
.+1
3:36
+1
1:45
+
1:15
68702
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy[, Samoylov]+
4:12
.+
3:36
.+
0:26
..+1
1:24
+1
2:20
57613
97SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko, Siunov+3
3:54
.+1
3:49
.+1
0:40
..+1
2:05
+
1:09
58204
66SPb SU 13: Zubrilin, [Kosarev, ]Udalov.....+
1:16
1765
 Submits10 7 8348646  
 Accepted4 4 4125424  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh