Tokyo Regionals 2007, Friday, November 23, 2007

Started at: 23.11.2007 10:11:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 23.11.2007 15:11:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:43:43, team 04 - Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky, problem E
Last submission: 4:57:06, team 07 - Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
04Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky+
0:03
+
0:10
+
0:55
.+4
4:43
+
1:10
+1
1:19
+
4:23
+
2:21
.810071
02SPb SU Nimvord: Bankevich, Levin, Shmakov+
0:11
+
0:18
+
1:00
..+
1:53
.+
2:22
+
3:21
+
1:11
76192
07Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev+
0:08
+
0:14
+
1:30
..+
0:33
+
2:30
+
1:08
+8
4:04
77713
05SPb SU Devils: Gladkih, Sidorov, Smirnov+
0:13
+
0:08
+
0:45
..+
1:29
+
2:09
+
2:49
.64554
01Petrozavodsk SU Statz: Filippov, Homyakov, Senichev+
0:41
+
2:23
..+2
4:37
....35025
06Petrozavodsk SU UL: Bezdelinkov, Kramarenko, Zabirohin, [Myavrya].+1
1:01
+1
2:44
.......22666
 Submits577 5711441060  
 Accepted466 15144233  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh