Belarussian QF 2007, Wednesday, November 21, 2007

Started at: 21.11.2007 14:00:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 21.11.2007 19:00:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:55:29, team 04 - Petrozavodsk SU Wx: Denisov, [Nikolaevsky, ]Nikolaevsky, problem A
Last submission: 4:58:17, team 01 - Petrozavodsk SU Statz: Filippov, Homyakov, Senichev, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
04Petrozavodsk SU Wx: Denisov, [Nikolaevsky, ]Nikolaevsky+1
4:55
+
0:09
+3
1:41
+
1:00
+3
4:23
.+2
0:32
+2
3:57
+1
1:47
813481
07Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev+4
4:43
+1
0:21
+
2:13
+
1:50
+
3:44
+
1:02
+4
3:47
+1
2:30
814142
05SPb SU Devils: Gladkih, Sidorov, Smirnov+
0:42
+
2:27
+2
2:20
+2
4:01
.+1
0:25
.+
1:37
67943
02SPb SU Nimvord: Bankevich, Levin, Shmakov.+
0:20
+1
4:23
.+2
4:45
.+
2:06
+3
1:49
+1
2:47
611144
01Petrozavodsk SU Statz: Filippov, Homyakov, Senichev.+1
0:30
...+
1:09
.+2
2:40
33215
06Petrozavodsk SU UL: Bezdelinkov, Kramarenko, Zabirohin, [Myavrya].+
0:36
.....1366
 Submits889711110121076  
 Accepted26434 53532  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh