Train S3: Something around Cows and Mousses (or Months?), Monday, November 19, 2007

Started at: 19.11.2007 15:45:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 19.11.2007 20:45:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:08:53, team 97 - SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko, problem J
Last submission: 4:58:44, team 28 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem K
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J K =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+
0:11
+2
0:43
+
3:12
.+5
4:07
+
0:26
+4
2:27
+
0:16
.+
1:06
89711
97SPb SU Kolobok: Abishev, Pasichenko+1
0:33
+4
3:25
+
2:16
..+3
1:26
.+
0:39
.+
4:08
.69102
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov+
0:57
+2
3:30
..+1
1:36
.+
0:30
.+3
3:17
.57123
14* SPb SU Devils: Gladkikh, [Sidorov, ]Smirnov+1
0:24
+9
3:46
..+2
1:18
.+
0:37
.+
2:00
.57264
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy[, Titov]+1
0:58
....+
0:34
...21135
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov[, Lishanskiy], Samoylov+3
1:03
.....+
1:13
...21976
66SPb SU 13: Zubrilin, [Kosarev, ]Udalov+2
2:07
....+
1:26
...22537
 Submits155415 101157 75129  
 Accepted733 1417 4 30  
   
 Frozen           0  

List of all contests

Auto-refresh