Train Q2: Don't be Late! (Southern QF of NEERC 2007), Sunday, October 21, 2007

Started at: 21.10.2007 12:10:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 21.10.2007 17:10:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:55:25, team 28 - SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov, problem A
Last submission: 4:59:58, team 98 - SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J K L =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+3
4:55
+
0:33
+1
1:55
+
0:21
+
2:00
+
0:43
+
0:27
+
0:11
+
2:13
+1
4:44
..1011861
97SPb SU Kolobok: Abishev[, Kim], Pasichenko.+
1:36
.+
0:53
+
4:44
+
1:19
+
2:16
+1
0:45
+
4:43
...79992
14SPb SU Devils: Gladkikh, Sidorov, Smirnov+
1:03
+
0:29
+1
3:36
+
0:21
+
1:25
+1
0:40
...64963
96SPb SU MEN: Lushnikov, Malchevskiy, Titov.+
0:53
.+
0:40
+
1:32
+
1:48
+
0:24
...53204
98SPb SU F1: Zemlyansky, Kulikov, Porozov.+1
1:07
+1
0:49
.+
1:45
+7
3:16
+
0:31
...56305
79SPb SU 16: Volkov, Mechtaev, Ulitin.+
1:03
.+
1:37
.+1
2:58
+
3:19
+1
1:23
....56616
90SPb SU POMIdoors: Vorobyov, Lishanskiy, Samoylov.+
1:42
.+1
1:28
.+4
3:06
+
2:48
+1
1:19
....57457
66SPb SU 13: Zubrilin, Kosarev, Udalov.+2
1:24
.+
4:26
+1
2:53
+
2:11
+2
0:47
...58028
82SPb SU ICE: Belov, Vasilinets, Chalov.+1
1:29
.+
1:12
.+2
4:34
+4
4:27
+1
1:35
....59589
83SPb SU MMX: Kopin, Kuzmin, Stepanov.+4
2:24
.+
1:38
..+
4:25
+1
3:48
....483710
87SPb SU 15: Kovach, Krepkiy, [Schekotova].+1
0:54
.+
2:35
........222911
 Submits52071391721181024 126  
 Accepted11111139101021  59  
   
 Frozen            0  

List of all contests

Auto-refresh