Train A2: Waterloo Strikes Back, Saturday, September 29, 2007

Started at: 29.09.2007 16:25:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 29.09.2007 21:25:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:48:45, team 14 - SPb SU Devils: [Gladkikh, ]Sidorov, Smirnov, problem I
Last submission: 4:58:51, team 28 - SPb SU Burunduchki: [Davydov, ]Kopeliovich, Petrov, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28SPb SU Burunduchki: [Davydov, ]Kopeliovich, Petrov+1
1:10
+1
2:29
+
1:46
+
3:45
+
3:18
+
2:00
+
4:44
+
2:41
+
0:46
914021
14SPb SU Devils: [Gladkikh, ]Sidorov, Smirnov+
3:56
+12
3:28
+
2:22
..+1
2:02
.+6
4:48
+
1:12
614512
99SPb SPU 1: [Kiselev, Mishunin, ]Yaroslavtsev+
2:36
+1
1:38
..+
1:09
...+
0:26
43703
97SPb SU Kolobok: [Abishev, Kim, ]Pasichenko+1
3:31
+1
1:51
..+2
3:21
...+1
1:09
46934
78SPb SU Nimvord: [Bankevich, ]Levin[, Shmakov].+
0:40
..+
1:50
...+
0:51
32025
 Submits6337118128673  
 Accepted425115 12526  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh