Train 12: Новый код (start=17:15), Wednesday, December 06, 2006

Started at: 06.12.2006 17:15:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 06.12.2006 22:15:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:35:09, team 78 - [Bankevich], Levin, Shmakov, problem D
Last submission: 4:59:36, team 143 - Faizov, Astakhova, problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28Davydov, Petrov, Kopeliovich+
0:24
.+2
1:19
+
3:00
+1
3:27
+
2:10
+
0:19
+
0:07
+3
3:35
+
1:53
910981
14Gladkikh, Smirnov[, Christoforov]+
0:14
..+2
2:05
+4
4:25
+
3:18
+1
1:26
+
0:29
+1
2:42
.710412
78[Bankevich], Levin, Shmakov+1
0:26
..+6
4:35
.+
2:58
+1
0:53
+
0:11
+
2:17
68423
150Bulychev, Lyashenko, Schitinin+
0:36
...+
3:20
+
1:47
+
0:42
.43874
149Shlemov, Chernysh, Yakovenko+
0:10
...+
4:30
.+
0:32
+1
2:07
.44615
81Zaytsev, Kudelevsky, Homutov+
0:53
....+
2:54
+1
3:22
+1
1:12
..45426
89Kachmar, [Katyshev, ]Konstantinov+
0:09
....+
1:44
+
0:31
..31457
130Mechtaev, Ulitin, Volkov+
0:18
.....+
0:30
..2498
119Kim, Batyukov+2
0:24
.....+1
0:35
..21199
143Faizov, Astakhova+2
1:15
.....+
0:39
.215410
127Medvedev, Tkachenko, Pilipenko+
0:36
.....+
2:19
..217511
 Submits162411793913178126  
 Accepted11 13275113245  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh