Train 7: SEERC 2006 - Is it easy?, Wednesday, November 01, 2006

Started at: 01.11.2006 16:25:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 01.11.2006 21:25:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:49:27, team 28 - [Davydov, Petrov, ]Kopeliovich, problem F
Last submission: 4:54:49, team 81 - Zaytsev, Kudelevsky[, Homutov], problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:39

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
28[Davydov, Petrov, ]Kopeliovich.+1
0:31
+
0:35
.+5
4:04
+33
4:49
+
0:47
+4
1:21
+3
1:42
717531
07Gravin, Podkolzin, Shiryaev.+2
0:32
+
0:16
..+3
4:45
+4
4:00
+5
2:01
+
2:54
611522
78Bankevich, Levin, Shmakov.+
0:22
+
0:26
..+2
2:32
+
0:44
+
1:00
53473
89Kachmar, Katyshev, Konstantinov.+2
0:49
+
0:33
..+
1:19
+1
1:28
.43114
03Antipov[, Vyahhi, Zykova]+
0:35
+
0:42
...+
2:01
+2
1:26
.43255
14Gladkikh[, Smirnov, Christoforov].+3
0:25
+1
0:31
....+2
2:37
+1
4:18
46136
92Chemodanov, Dubchuk, Smirnov.+1
1:21
+
0:25
...+
3:01
+3
4:38
.46467
149Shlemov, Yakovenko, Moskalevich.+4
3:09
+
3:20
...+1
4:03
+
1:42
.48368
150Dmitry Schitinin.+2
2:58
+
2:35
....+
3:26
.35799
142Volkov, Mechtaev, Ulitin.+
1:18
+
0:56
.....213410
81Zaytsev, Kudelevsky[, Homutov].+2
2:03
+1
0:34
....221811
143Ildar Faizov.+9
3:51
+
2:01
......253312
 Submits13814 651153415174  
 Accepted 1212 1379347  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh