XIV SPb SU Championship, Sunday, April 02, 2006

Started at: 02.04.2006 12:31:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 02.04.2006 17:31:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:31:53, team 02 - Chikhachev, Belov, Stupnikov, problem G
Last submission: 4:59:52, team 01 - Gladkih, Sidorov, Demenkov, problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
07Bankevich, Valtman, Leonov+
0:30
..+
1:06
+
1:48
+
0:42
+
2:18
+
0:21
+
2:20
+1
3:05
87551
03Davydov, Kopeliovich, Petrov+
0:19
.+2
1:04
+
2:15
+3
3:49
+
1:08
+1
0:14
+
3:02
+1
1:35
89482
10Kazmenko, Trofimov+
0:33
..+1
2:39
+
1:23
+
1:53
+
0:58
+
3:32
66803
20Zykova, Vyahhi, Antipov+
0:43
..+2
1:50
+
1:46
+
2:16
+1
3:09
+2
0:22
.67094
11Kudinov, Myasnikov, Chashnikov+
0:19
..+1
2:17
+1
3:34
+
1:08
+
2:58
+1
0:49
..67275
02Chikhachev, Belov, Stupnikov+
1:15
...+1
3:50
+1
3:03
+
4:31
+
0:18
+5
4:09
.611686
12Gravin, Podkolzin, Shpynov+
0:35
..+1
2:55
+1
2:24
+
3:45
+
0:23
.56447
17Anton Timofeev+
1:06
..+
3:32
...+
0:40
..33188
15Bankevich, Levin, Shmakov+
0:45
...+2
4:14
.+1
0:26
.33879
13Zhelezov, Levchenko, Malkov+
2:43
...+
1:49
.+1
2:22
.343510
08Akhi, Poromov, Kachmar+1
1:07
..+2
2:15
+2
3:36
...351811
01Gladkih, Sidorov, Demenkov+2
1:55
..+2
4:03
..+1
1:09
..352712
18Stolyarov, Prokofev, Kostyunin+
1:00
.........16013
16Kalyukin, Kryukov, Malykh+
1:36
........19614
06Andreykovich, Dyugurov, Mishenin+
1:36
........19615
09Churkin, Bukhalenkov, Durnovtseva+1
2:35
........117516
04Shushkov, Nedbaylo, Edleev...0017
05Bazhanov, Garaev, Zyuzin........0017
19Dmitriev, Dorozhkin, Ashikhmin........0017
 Submits2711 19373610552526246  
 Accepted16  81076114264  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh