American Regionals Selection, Wednesday, November 16, 2005

Started at: 16.11.2005 16:32:32 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 16.11.2005 21:32:32 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:26, team 28 - (School) Petrov, Davydov, problem H
Last submission: 4:59:56, team 28 - (School) Petrov, Davydov, problem A
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+
2:56
+
2:13
+
3:59
.+2
1:46
+
2:44
+1
4:36
.+
0:14
711711
28(School) Petrov, Davydov.+
1:35
+
3:08
.+
2:27
+
4:17
+1
4:51
.+1
0:28
610492
03Vyahhi, Kazmenko, Volkov+
1:28
.+
2:02
.+
3:39
+
3:58
..+
0:28
56963
18Leonid Chistov (243)..+6
4:23
...+1
1:18
..+2
0:35
35574
12Bankevich, Shmakov.....+1
2:34
..+2
1:24
22995
20Artemov, Zhelezov..+1
4:50
......+3
1:37
24686
14(Sch 121) Maxim Gladkih........+2
2:16
11767
27(PhTS 11V) Dmitry Kachmar........008
 Submits52343 574 1878  
 Accepted2 43 352 726  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh