Nordic Collegiate Programming Contest 2003, Saturday, October 22, 2005

Started at: 22.10.2005 16:32:43 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 22.10.2005 21:32:43 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:54:07, team 03 - Vyahhi, Kazmenko, problem G
Last submission: 4:59:59, team 01 - Sergey Bankevich, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Vyahhi, Kazmenko+1
1:51
.+
1:30
+
0:23
+
1:00
+
4:52
+
2:58
67771
25Pavel Stupnikov (245)+2
2:49
.+
2:23
+
4:00
+
1:32
+
1:54
+1
3:21
610232
28(PhML 30) Yury Petrov+
1:22
.+
0:24
.+
0:37
+2
1:01
+1
2:35
54223
07Gravin, Filippov, Podkolzin+
2:14
..+
0:58
+1
1:44
.+1
1:26
44234
01Sergey Bankevich+4
3:03
.+4
2:56
.+
0:18
+
0:41
.45795
08Kavalenkov, Vasilev, Schiptsov+3
3:35
..+
1:01
+1
1:53
.+
2:43
46346
12Levin, Shmakov, Demenkov+
3:33
..+1
0:32
+
4:12
.+
3:37
47357
23Artemov, Zhelezov+3
1:19
...+
0:59
+
4:38
.34778
22Kapulkin, Dyubkov, Shevchenko+5
1:46
..+
0:25
..22329
24(L8 SBor) Ivan Bulychev....+1
1:10
+3
2:17
..228810
74Mihail Muhin+5
3:01
...+
0:51
..233311
14(Sch 121) Maxim Gladkih+
3:59
..+1
1:59
..237912
 Submits34 17915242318140  
 Accepted11 411291644  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh