DP, DP and DP again!, Wednesday, October 12, 2005

Started at: 12.10.2005 17:32:30 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 12.10.2005 21:02:30 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:09:45, team 181 - Eugeny Demenkov (111), problem F
Last submission: 3:29:28, team 183 - Pavel Nikitin (142), problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
144Alexey Levin (111)+
0:10
+2
0:35
+1
0:32
+2
1:11
+1
2:53
...54421
181Eugeny Demenkov (111)+
0:18
+2
0:39
+6
1:04
+7
2:28
+
3:09
..57592
145Ilya Libis (123)+
2:10
+6
1:50
+2
0:43
.....34443
183Pavel Nikitin (142)+
0:33
+10
1:30
+5
2:33
....35774
168Rostislav Chutkov (144)+
0:30
.+
1:47
....21385
167Ivan Chirkov (145)+
1:45
+1
1:14
.....22006
186Egor Elizarov (142)+2
1:09
.+2
3:07
.....23377
158Igor Simulin (116 App)+5
2:28
+1
1:30
.....23598
147Maxim Manuylov (145)+1
2:39
.+1
3:06
...23869
185Viktor Fedyashov (142)+
1:38
......19810
169Elena Shaverdova (211).+3
2:34
.....121411
138Eugeny Kazakov (114 App).+3
2:51
.....123112
162Irina Sokolova (144).+7
2:48
.....130813
134Sergey Vasilyev (124)........0014
148Nikita Martyanov (151)......0014
150Vasiliy Nikitin (143)......0014
151Sergey Nikolaev (143)......0014
154Alexander Petrov (144).......0014
172Sergey Kim (143).......0014
182Marat Zaynutdinov (153)......0014
184Yaroslav Dolgopolov (104 Phys).......0014
 Submits36485020141  169  
 Accepted9512211  30  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh