Low Water II, Thursday, October 06, 2005

Started at: 06.10.2005 16:03:19 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 06.10.2005 21:03:19 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:26, team 20 - Levchenko, Malkov, Gubanenkov, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
28(PhML 30) Kopeliovich, Petrov+
1:58
.+
1:08
.+
4:17
+
0:26
+
3:06
+2
1:13
+1
2:14
+
2:33
810781
03Antipov, Vyahhi, Kazmenko+
2:13
.+
1:57
..+
0:23
+
3:25
+1
0:54
+1
1:34
+
1:10
77402
01Bankevich, Valtman, Leonov+
0:38
.+
1:40
.+
0:44
+
4:15
+1
1:27
+2
1:57
+
1:00
77643
25Ivanov, Chihachev, Stupnikov+
1:29
.+
2:57
..+
0:16
+1
3:45
+
0:35
+4
1:56
+
2:24
79044
16Bankevich, Shmakov+3
1:13
.+
1:57
.+
4:32
+2
1:10
.+
0:34
+
2:49
+4
3:23
711215
06Medvedev, Ivanov, Senkov+4
4:56
.+
3:57
..+2
1:05
.+1
2:46
+
2:23
+
0:53
611026
20Levchenko, Malkov, Gubanenkov..+1
4:59
..+
0:10
.+
2:06
+
0:47
+3
1:33
56567
24(L8 SBor) Ivan Bulychev.....+2
0:54
..+1
3:46
+3
1:58
35198
07Gravin, Filippov+6
3:06
....+1
1:19
..+
2:40
.35679
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov.....+1
2:46
..+1
1:44
+3
4:12
362210
23Artemov, Netsvetaev, Shujskij.+
3:22
......120211
 Submits2049 3205122022115  
 Accepted7 8 2104710957  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh