Asia Shanghai Regionals 2004, Friday, September 30, 2005

Started at: 30.09.2005 16:37:09 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 30.09.2005 21:37:09 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:51, team 01 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem D
Last submission: 4:57:33, team 01 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
01Bankevich, Valtman, Leonov+
1:47
.+
1:13
+4
4:51
..+
2:18
+8
4:20
.511111
27(School) Petrov, Davydov+1
4:47
.+
2:28
.+
3:06
...+2
1:57
48002
07Gravin, Kazmenko, Podkolzin+4
3:37
.+2
4:49
.....+1
1:56
37633
i02Volkov, Orlov, Zherlitsyn..+
2:02
.+1
3:10
.....23334
12Shmakov, Demenkov..........005
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov.......005
 Submits8 1155  7123583  
 Accepted3 412  12114  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh