Asia Tehran Regionals 2002, Friday, September 23, 2005

Started at: 23.09.2005 16:33:02 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 23.09.2005 21:33:02 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:29:57, team 14 - (PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov, problem E
Last submission: 4:59:56, team 14 - (PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov, problem H
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
03Antipov, Zykova+
3:42
+1
0:25
+1
1:25
+
2:02
+
0:51
+
2:59
+
2:24
78721
01Bankevich, Valtman, Kazmenko+1
2:14
+
1:16
+
0:53
+2
2:23
+
0:33
+1
3:12
+1
4:16
79892
27(PhML 30) Yuri Petrov+1
1:49
+
0:53
+1
3:16
+1
4:15
.+
3:52
59073
14(PhTS) Gladkih, Davydov, Poromov+
1:55
+4
4:29
..24654
07Vyacheslav Filippov (345)..+1
3:03
...12035
12Shmakov, Demenkov..+10
1:47
...13076
 Submits71613222251214111  
 Accepted324263 323  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh