Entrance, Monday, September 19, 2005

Started at: 19.09.2005 17:32:24 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 19.09.2005 21:02:24 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:29:36, team 168 - Rostislav Chutkov (144), problem B
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
149Mikhail Muhin (145)+
0:29
+2
1:21
.....+
0:32
+1
2:07
43311
144Alexey Levin (111)+2
0:44
..+4
2:55
...+
0:17
+
1:28
44452
167Ivan Chirkov (145)+
0:37
......+
0:15
+1
1:31
31643
147Maxim Manuylov (145)+1
0:35
+1
2:51
.....+
0:08
.32554
145Ilya Libis (123)+
0:45
..+6
1:50
...+
0:17
32935
162Irina Sokolova (144)+1
3:28
......+
1:05
.22936
169Elena Shaverdova (211).+2
3:12
.....+
1:16
23087
168Rostislav Chutkov (144).+4
3:29
......+1
0:58
23688
134Sergey Vasilyev (124).......+
0:10
.1109
155Vladimir Prokophyev (108 Phys)......+
0:11
11110
166Daniil Hritoshin (124).......+
0:17
.11711
132Anton Bobrov (352)......+
0:19
.11912
174Alexey Popov (211 App)........+
0:19
.11913
146Georgy Mavchun (143).....+
0:36
.13614
157Eugeny Seleznyov (143).....+1
0:25
.14515
136Ivan Gromov (213 App)........+2
0:31
.17116
142Mikhail Korchun (144)......+
1:33
.19317
164Alexander Ulanov (210 App)........+4
0:16
19618
161Sergey Skudarnov (144).......+3
0:50
.111019
138Eugeny Kazakov (114 App).......+1
2:13
.115320
158Igor Simulin (116 App).......+
2:52
.117221
163Yulia Sokolova (210 App)........+5
1:43
.120322
150Vasiliy Nikitin (143).......+6
1:44
.122423
151Sergey Nikolaev (143)..........0024
154Alexander Petrov (144).........0024
160Nikolay Sitnikov (218 App)..........0024
172Sergey Kim (143).........0024
173Alexander Kobach (143).........0024
 Submits454212 163 15828205  
 Accepted541 2   23338  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh