Agora Contest Selection + Some Bonus, Saturday, September 17, 2005

Started at: 17.09.2005 16:30:31 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 17.09.2005 21:30:31 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:50:51, team 21 - Goncharov, Belov, problem I
Last submission: 4:59:47, team 01 - Bankevich, Leonov, problem J
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J K L =TimeRank
03Antipov, Zykova+
0:55
+
1:55
.+3
3:40
+
4:19
+
1:08
+
2:29
+
0:46
.+
0:09
.89841
28(PhML 30) Kopeliovich, Timofeev, Petrov+
0:30
+1
3:17
+1
2:07
+1
3:39
+
0:48
+1
1:17
.+
0:08
+1
3:49
810392
01Bankevich, Leonov+
0:33
+
2:02
+1
3:15
...+2
2:04
+
0:59
+3
1:37
+
0:48
+
4:03
810433
25Chihachev, Stupnikov+2
2:11
+
2:59
.+1
3:49
..+1
1:12
.+1
1:34
.+1
0:23
68524
i02Volkov, Orlov, Zherlitsyn+
2:20
+
4:14
....+1
3:13
+2
3:49
+3
1:41
.+
1:30
.611315
14(PhTS) Davydov, Gladkih+
3:12
..+1
4:35
.+2
1:27
+
0:22
..+1
0:55
.57136
17(PhTS) Akhi, Poromov, Feskov+1
3:22
+
2:04
...+1
2:31
+
4:48
.+1
0:32
58587
10Kachkovsky, Veniaminov+
4:47
+
1:25
.....+1
0:34
.+
1:50
.45388
21Goncharov, Belov+1
2:28
....+1
4:11
.+1
4:50
...37509
18Leonid Chistov.....+3
1:12
+4
2:20
...235310
24(L8 SBor) Ivan Bulychev........+1
2:22
.116211
 Submits15841391927143011137170  
 Accepted97232 958 9256  
   
 Frozen            0  

List of all contests

Auto-refresh