XI SPb SU Championship, Sunday, April 24, 2005

Started at: 24.04.2005 14:12:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 24.04.2005 19:12:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:33, team 17 - Bankevich, Valtman, Leonov, problem D
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
06Antipov, Vyahhi, Belov+1
4:44
+
0:25
+1
2:37
+1
3:31
+
2:02
..+2
4:06
611481
22Kazmenko, Trofimov..+1
3:01
+
4:49
+
3:50
+
2:01
..+2
1:14
59562
17Bankevich, Valtman, Leonov+3
4:35
+2
1:01
+12
4:59
.+
1:35
..+4
2:55
513263
09Kudinov, Chashnikov, Savyolova..+
0:41
..+1
2:51
..+
3:46
34584
07Volkov, Orlov, Zherlitsyn..+3
3:33
.+13
4:10
..+4
4:40
311455
12Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy.+3
3:43
.+
1:09
...23536
05Senkov, Petrenko, Ivanov..+2
3:02
.+1
4:33
...25157
10Kobzarev, Pavlenko, Podkolzin.....+3
2:20
12008
08Stupnikov, Chihachev....+1
3:16
..12169
02Hurgin, Chistov, Bereznyak.+
4:05
.....124510
13Artemov, Nikitin, Ivanov....+2
3:35
..125511
04Bankevich, Demidovich, Shuyskiy...+3
4:13
...131312
16Zhelezov, Levchenko, Malkov...+5
4:36
...137613
01Gerasichev, Lychev, Vasilev......0014
11Izbitskiy, Bobin, Dolgopolov......0014
14Gromov, Klimakov, Barzilovich.......0014
15Zhukov, Goncharov, Belov.......0014
18Vazhnev, Glazyrin .......0014
19Kuranov, Do Thi Than Huen, Nguen Thi May Han......0014
20Skripko, Zaretskiy, Kostenko.......0014
21Kalyukin, Popov, Rystsov......0014
 Submits5776022374026226277  
 Accepted 283211  632  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh