ECNA 1999, Monday, April 18, 2005

Started at: 18.04.2005 15:49:58 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 18.04.2005 20:49:58 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:51:41, team 34 - Vyahhi, Antipov, problem H
Last submission: 4:59:46, team 31 - Bankevich, Valtman, problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
45Malkov, Zhelezov, Levchenko...+
4:30
+
0:29
+
0:37
+5
3:04
.46221
34Vyahhi, Antipov.+
2:51
..+2
1:25
+4
1:40
+
4:51
47692
31Bankevich, Valtman.+2
2:41
.+1
2:19
+1
1:43
+5
4:01
.48253
70Stupnikov, Chikhachev.+
4:36
.+7
4:11
+7
1:12
+2
0:48
..49684
76Artemov, Nikitin...+
3:21
+4
2:24
+
2:36
.35825
A6Leonid Chistov....+4
2:01
+
0:28
..22296
56Maxim Podkolzin (245)....+8
2:16
+
0:51
.23487
C3Vazhnev, Glazyrin....+
1:30
.1908
59Viktor Kasatkin (215 Phys).......009
91Kalyukin, Rystsov, Popov......009
97Ilya Netsvetaev (143).......009
 Submits 551036212713117  
 Accepted 3 3782124  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh