SWERC 1996, Monday, March 21, 2005

Started at: 21.03.2005 15:40:47 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 21.03.2005 20:40:47 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:59:53, team 78 - Anton Bankevich (111), problem D
Last submission: 4:59:56, team C8 - Dmitry Zhelezov (115 Phys), problem C
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
70Pavel Stupnikov (145).+
2:54
+
1:30
.+
0:37
...33021
31Sergey Bankevich (211)..+4
2:00
.+
0:53
..22542
34Vyahhi, Belov..+2
2:37
+2
0:29
..22673
38Yuriy Volkov (213)..+5
3:23
.+
1:30
...23944
56Maxim Podkolzin (245)..+5
3:11
.+1
2:56
...24875
78Anton Bankevich (111)...+9
4:59
+1
0:52
...25526
80Taras Bereznyak (111)....+
0:21
...1217
33Gleb Leonov (213)....+
0:50
...1508
A3Mikhail Khurgin (142)....+
1:05
...1659
76Alexander Artemov (141)...+1
0:48
...16810
92Ivan Kobzarev (141)....+2
1:02
...110211
37Dmitriy Antipov (213)...+1
2:06
...114612
98Dmitry Pavlenko (142)....+3
1:31
...115113
C9Sergey Nikitin (111)....+3
1:32
...115214
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys)...+5
2:14
...123415
85Alexander Gorohov (142)....+3
4:43
...134316
C3Sergey Glazyrin (323)........0017
 Submits 142143811  106  
 Accepted 15116   23  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh