CERC 1996, Monday, March 14, 2005

Started at: 14.03.2005 15:40:46 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 14.03.2005 20:40:46 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:18, team 33 - Gleb Leonov (213), problem E
Last submission: 4:59:40, team 91 - Alexey Kalyukin (122), problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
70Stupnikov, Chikhachev...+1
0:25
+7
4:07
+
1:53
+
4:47
+
1:17
59111
38Yuriy Volkov (213)...+1
0:27
+
3:19
+8
2:01
+
4:36
+
2:22
59462
32Vitaliy Valtman (213)...+2
1:02
+1
1:40
+
3:00
+
0:40
44433
34Vyahhi, Belov...+
1:08
+1
0:44
+1
4:07
+
2:28
45484
31Sergey Bankevich (211)...+1
1:20
+1
2:11
+
4:42
.+
1:35
46295
33Gleb Leonov (213)...+
0:44
+2
4:58
+1
3:01
.+
1:08
46536
56Maxim Podkolzin (245)...+
1:58
+3
3:01
+
4:55
.+
2:17
47927
45Malkov, Levchenko...+1
2:46
+1
3:47
..+
2:07
35618
37Dmitriy Antipov (213)...+2
2:10
+2
3:58
..+
2:21
35909
78Anton Bankevich (111)...+1
1:13
+2
4:50
..+2
2:52
363610
A6Leonid Chistov (143)...+1
1:00
...+3
3:11
233111
C9Sergey Nikitin (111)...+2
2:27
...+
3:17
238512
92Ivan Kobzarev (141)...+
1:08
...16813
91Alexey Kalyukin (122)...+1
2:05
...114514
46Ilya Shujskiy (142)...+1
2:29
....116915
97Ilya Netsvetaev (143)....+1
3:27
...122716
C4Andrey Potapov (145)...+4
2:40
....124017
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys)......+
4:15
125518
83Dmitry Gavrilov (151)...+4
4:32
....135219
A3Mikhail Khurgin (142).......0020
53Sergey Vasilev (213)........0020
72Maria Savyolova (241).......0020
76Alexander Artemov (141)......0020
 Submits   5144172318153  
 Accepted   1711721350  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh