PhysFac Individual Championship, Sunday, February 27, 2005

Started at: 27.02.2005 14:00:00 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 27.02.2005 19:00:00 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:00, team 24 - Victor Titov, problem F
Last submission: 4:59:46, team 15 - Mikhail Kucheryan, problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H =TimeRank
16Viktor Kasatkin+
0:28
+5
4:45
.+
2:36
+
1:42
+1
1:12
.+
1:59
68841
12Nikolay Veniaminov+
0:18
..+2
4:54
+
0:56
+1
1:24
.+
3:38
57322
09Ilya Kachkovsky+3
0:49
..+
4:16
+3
2:10
+
1:55
.+
2:42
58333
10Lev Goncharov+1
0:27
...+
0:59
+
1:26
.+
2:21
43354
14Dmitry Zhelezov+3
0:22
..+
2:12
..+3
3:54
35095
17Alexander Timofeev+5
3:09
...+3
2:13
+
2:24
36276
24Victor Titov+1
0:55
...+2
4:31
+1
4:58
..37057
07Semen Tolushkin+2
0:42
...+12
4:57
+4
3:00
.38808
06Vladimir Gerasichev+1
0:40
..+2
2:38
..22589
28Yury Lychev+8
1:17
...+6
3:00
..253810
01Philipp Shubin+8
1:44
...+15
3:31
..277511
08Yury Grigoriev+
0:20
....12012
19Roman Taktarov+
0:38
.....13813
26Nastya Solodkaya+3
1:38
.....115814
25Olga Kochebina+2
2:57
.......121715
23Boris Molchan+6
3:08
.......130816
22Karen Peisakhovsky+3
4:17
.....131717
20Roman Lapin+5
3:49
.....132918
21Alexey Grenyov+9
3:53
......141319
02Alexander Zharinov......0020
05Sergey Dolgov.......0020
15Mikhail Kucheryan....0020
27Katya Artemyeva......0020
 Submits118168157560142335  
 Accepted191 399 546  
   
 Frozen        0  

List of all contests

Auto-refresh