Greater NY Regionals 2002, Monday, February 21, 2005

Started at: 21.02.2005 15:50:43 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 21.02.2005 20:50:43 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:58:15, team 33 - Gleb Leonov (213), problem F
Last submission: 4:59:44, team 32 - Vitaliy Valtman (213), problem E
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I =TimeRank
32Vitaliy Valtman (213)+
0:31
+
1:18
+2
4:02
+
2:11
+
2:53
+
1:46
+
0:15
+1
3:14
810341
31Sergey Bankevich (211)+
0:40
+1
2:22
+
2:30
.+6
3:32
+
1:29
+2
0:29
+1
3:49
710932
33Gleb Leonov (213)+
0:20
+
3:26
.+
2:51
.+1
4:58
+2
2:43
+
0:36
+
3:58
711953
45Viktor Malkov (142)+
0:55
+
3:06
...+
2:21
+
3:46
+3
1:27
+
2:42
69194
37Dmitriy Antipov (213)+2
1:47
+
3:32
.+
3:08
.+
2:18
+
1:58
+1
4:02
610685
38Yuriy Volkov (213)+
1:30
+2
2:24
.+
3:45
..+1
2:47
+5
3:20
+8
4:44
614326
78Anton Bankevich (111)+
1:08
+
3:40
.+
2:54
..+
2:35
+
0:49
56687
56Maxim Podkolzin (245)+
1:37
+
2:36
...+1
4:04
+
1:01
+
1:47
.56868
80Taras Bereznyak (111)+
1:39
+1
4:09
.+
4:54
.+2
2:42
+
2:33
..510199
A6Leonid Chistov (143)+
1:25
+
3:57
....+2
1:31
+4
4:14
+1
4:41
5108910
76Alexander Artemov (141)+
1:19
+
2:58
.+
4:54
..+1
1:41
..467311
A3Mikhail Khurgin (142)+
1:05
+
4:29
....+
2:54
..350812
C0Ilya Shujskiy (142)+
1:22
+
4:05
....+
3:52
..356013
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys)+1
1:39
+
3:53
....+
4:05
..359814
51Vyacheslav Filippov (245)+
1:24
.....+4
3:14
.235815
98Dmitry Pavlenko (142)+
0:29
.......12916
57Oleg Shpynov (245)+
0:53
.......15317
92Ivan Kobzarev (141)+
0:57
........15718
72Maria Savyolova (241).......+1
3:20
.122019
C9Sergey Nikitin (111)+
4:32
.......127220
A4Maxim Pudov (143).........0021
C4Andrey Potapov (145)........0021
C5Oleg Hodko (143).........0021
 Submits2223481018233027165  
 Accepted191418 61411780  
   
 Frozen         0  

List of all contests

Auto-refresh