Practice Session, Sunday, December 12, 2004

Started at: 12.12.2004 12:10:30 MSK
Duration: 0:30
Will finish at: 12.12.2004 12:40:30 MSK
State: RESULTS
Last success: 0:29:38, team 19 - Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy, problem R
Last submission: 0:29:39, team 03 - Andreev, Popov, Rystsov, problem Q
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam P Q R S =TimeRank
10Alyutov, Gravin, Filippov+
0:05
+
0:11
+
0:08
+
0:04
4291
09Antipov, Volkov, Kazmenko+
0:03
+
0:16
+
0:07
+
0:04
4322
21Bankevich, Valtman, Leonov+
0:03
+1
0:06
+
0:07
+
0:03
4413
22Kopeliovich, Petrov, Timofeev+1
0:04
+
0:10
+
0:06
+
0:03
4444
06Dubashinskiy, Egorov, Fedorov+
0:07
+
0:23
+
0:12
+
0:09
4535
12Kudinov, Savelova, Chashnikov+
0:08
+
0:28
+
0:13
+
0:07
4576
18Belov, Vyahhi, Malkov+
0:03
+2
0:21
+
0:04
+
0:02
4717
16Belov, Goncharov, Zhukov+
0:05
+1
0:14
+
0:08
+1
0:04
4738
19Veniaminov, Kasatkin, Kachkovskiy+
0:05
+1
0:23
+1
0:10
+
0:04
4839
08Medvedev, Myasnikov, Posov+
0:06
+1
0:20
+1
0:12
+
0:05
48410
13Bereznyak, Hurgin, Chistov+
0:15
+1
0:21
+
0:16
+
0:16
48911
17Artemov, Kobzarev, Nikitin+1
0:04
+3
0:22
+
0:06
+
0:02
411612
15Smirnov+
0:06
+4
0:25
+
0:05
+
0:05
412213
04Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+1
0:06
+2
0:22
+1
0:09
+
0:04
412214
11Vasilev, Zaretskiy, Orehov+
0:13
+
0:10
+
0:04
32815
14Bankevich, Shujskij, Zhelezov+
0:06
+1
0:11
+
0:05
34316
23Gurevich, Pavlenko, Fedorchenko+1
0:07
+1
0:16
+
0:03
36717
20Volfson, Plotnikov, Ushakov.+
0:20
+
0:12
23218
05Vazhnev, Glazyrin+3
0:29
18919
01Alexandrov, Toritsyn, Shahov....0020
02Gorohov, Skrygan, Strizhkov....0020
03Andreev, Popov, Rystsov...0020
07Zykova, Stupnikov, Chihachev....0020
 Submits27412423115  
 Accepted1714181968  
   
 Frozen    0  

List of all contests

Auto-refresh