Heaven or Hell?, Thursday, December 09, 2004

Started at: 09.12.2004 17:25:51 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 09.12.2004 20:55:51 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:16:13, team 80 - Taras Bereznyak (111), problem A
Last submission: 3:29:18, team C0 - Ilya Shujskiy (142), problem F
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
70Pavel Stupnikov (145)+
1:26
+
0:14
+
0:21
+
0:41
.+
0:55
+14
3:14
66941
31Sergey Bankevich (211)+
1:54
+
0:27
+
0:18
+
1:04
.+
1:18
.53032
34Nikolay Vyahhi (343).+
0:43
+
0:10
+
0:22
+1
0:36
.41333
78Anton Bankevich (111)+2
1:08
+
0:39
+
1:59
.+
2:31
.44184
45Viktor Malkov (142)+6
2:03
+1
0:34
+
1:01
.+
1:10
.44295
80Taras Bereznyak (111)+4
3:16
+
1:54
+
1:30
..+
2:09
.46106
A6Leonid Chistov (143).+2
0:30
+
1:59
..+1
1:38
.33097
92Ivan Kobzarev (141).+2
2:08
+
0:49
..+1
2:14
.33728
76Alexander Artemov (141).+
2:27
+
1:26
..+1
2:00
.33739
A3Mikhail Khurgin (142)+
2:55
+
1:41
..+
2:13
.341010
C8Dmitry Zhelezov (115 Phys).+
2:33
+6
2:05
..+
3:14
.359411
C0Ilya Shujskiy (142).+1
1:30
+
0:49
...216012
71Oleg Vazhnev (145)+1
1:55
+
1:35
...223113
97Ilya Netsvetaev (143)..+
0:49
..+1
3:16
.226514
04Vladislav Kudinov (444).+1
1:56
+
2:10
...226715
C6Nikolay Kulakov (213)..+
0:57
...15716
C3Sergey Glazyrin (323).+
1:11
..17117
83Dmitry Gavrilov (151)....+
1:58
.111818
 Submits2224259122237151  
 Accepted414174 13153  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh