The Future is Ours, Thursday, November 25, 2004

Started at: 25.11.2004 17:27:20 MSK
Duration: 3:30
Will finish at: 25.11.2004 20:57:20 MSK
State: RESULTS
Last success: 3:29:48, team 98 - Dmitry Pavlenko (142), problem G
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G =TimeRank
70Pavel Stupnikov (145)+2
2:27
+1
1:28
.+
1:05
+
0:56
+1
0:48
54841
45Viktor Malkov (142)...+
1:00
+
0:40
+
0:32
+1
0:11
41652
C3Sergey Glazyrin (323)..+3
1:59
+
0:59
+1
0:44
+1
0:25
43493
34Nikolay Vyahhi (343)..+
3:12
.+
2:29
+
2:06
+
2:12
46024
92Ivan Kobzarev (141)....+
1:42
+
0:54
+2
0:42
32385
71Oleg Vazhnev (145)+2
2:32
..+
1:00
+
0:42
32946
80Taras Bereznyak (111)...+
0:33
+
0:43
+4
3:00
33387
A3Mikhail Khurgin (142)....+
3:23
+2
1:41
+2
0:39
34248
98Dmitry Pavlenko (142)...+1
0:21
+
0:49
+7
3:29
34419
76Alexander Artemov (141)....+
0:10
+5
1:39
221010
C7Alexey Pavelchuk (142).....+
0:26
12611
97Ilya Netsvetaev (143)...+
1:14
..17412
91Alexey Kalyukin (122).....+1
1:06
18613
83Dmitry Gavrilov (151).....+
1:36
19614
C0Ilya Shujskiy (142)......0015
72Maria Savyolova (241)......0015
87Fyodor Demidovich (111).......0015
 Submits1391310112154131  
 Accepted 2221013938  
   
 Frozen       0  

List of all contests

Auto-refresh