American Semifinals, Monday, November 15, 2004

Started at: 15.11.2004 17:32:27 MSK
Duration: 5:00
Will finish at: 15.11.2004 22:32:27 MSK
State: RESULTS
Last success: 4:55:37, team 03 - Volkov, Antipov, Kazmenko, problem E
Last submission: 4:56:11, team 04 - Posov, Myasnikov, Kudinov, problem J
Last updated: 05.02.2014 17:14:38

IDTeam A B C D E F G H I J =TimeRank
03Volkov, Antipov, Kazmenko+
0:48
+
1:15
+
0:39
.+6
4:55
+
1:40
+
2:10
+1
0:25
.78561
04Posov, Myasnikov, Kudinov+3
0:40
.+
1:24
..+1
1:16
+2
1:47
+
0:39
54682
02Nikolay Vyahhi+2
0:49
.+
1:11
...+
1:51
+2
3:18
+
0:27
55393
10Kasatkin, Kachkovsky, Veniaminov+
0:29
.+
2:35
..+2
3:22
+1
4:43
+
2:17
.58674
08Vasilev, Kavalenkov, Schiptsov+6
0:48
.+1
0:57
...+3
2:35
.+
1:10
.45315
51Vyacheslav Filippov (245)+5
3:32
.+
2:25
...+1
3:11
.+
0:47
.47166
39Ivan Soloduha (212)+2
2:42
.+1
1:30
....+
0:30
.33437
72Maria Savyolova (241).........008
 Submits2519 1321998692  
 Accepted717 1 647 33  
   
 Frozen          0  

List of all contests

Auto-refresh